شرکت مهندسی بندگارجم سازنده لوازم و تجهیزات صنعتی و آزمایشگاههای مکانیک،قطعات ضد سایش، پل های کابلی نفررو و تله فریک های صنعتی.

شرکت مهندسی بندگارجم در سال 1375 تاسیس و  در زمینه ساخت لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی(مکانیک) دستگاههای ویژه صنعتی  پل های کابلی نفر رو و تله فریک های صنعتی و همینطور تجهیزات کارخانجات سیمان به خصوص قطعات ضد سایش ( Hardox ) فعالیت خود را آغاز نمود.