تله فریک با حرکت افقی

تله فریک با حرکت افقی
دانلود کاتالوگ

نام محصول: تله فریک با حرکت افقی

توضیحات: بلندترین پل کابلی نفر رو در ایران