گروه قطعات ضد سایش (Hardox)

گروه قطعات ضد سایش (Hardox)
شرکت مهندسی بندگار جم یکی از اولین سازنده هایی است که عملیات ماشینکاری را بر روی قطعات ضد سایش با بهترین کیفیت بدون کاهش خواص مکانیکی انجام میدهد. عملیات فلزکاری: خمکاری،برشکاری،نوردکاری و همینطور ساخت مجموعه ها و سازه های ضد سایش. عملیات ماشینکاری:فرزکاری،تراشکاری،سوراخکاری و قلاویز کاری.
 1