عریض‌ترین پل معلق جهان

عریض‌ترین پل معلق جهان

این پل عریض‌ترین پل معلق جهان، سومین پل عظیم تنگه بُسفر در استانبول و دارای 10 باند تردد؛ شامل 8 باند برای خودروها و 2 باند برای قطار است. ارتفاع پایه‌های «سومین مروارید» استانبول 322 و عرض آن‌ 59 متر است.

مرجع خبر : https://youtu.be/FLD7tNukNm0