بازتاب پل پیر تقی در رسانه ها

بازتاب پل پیر تقی در رسانه ها

پل معلق پیر تقی در هشتجین یکی از توابع استان اردبیل  به طول ۱۶۵ متر و به سفارش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران توسط شرکت مهندسی بندگار جم در سال ۸۸ ساخته شده است .

این پل جهت تردد پرسنل وکارگاه سد طراحی و ساخته شده است و در دستورالعمل استفاده از پل ذکر شده که افراد جهت عبور با فواصل ۱۰ متر از هم میتوانند تردد نمایند.
در رسانه های مختلف مانند روزنامه ها و خبرگزاری ها در صفحات ویژه ای به معرفی پل معلق پیر تقی پرداخته شده و از آن به عنوان بلند ترین و هیجان انگیز ترین پل معلق ایران یاد شده است و با توجه به مناظر فوق العاده و لحظات هیجان انگیزی که این پل برای مردم ایجاد می نماید، مورد استقبال بی سابقه ای قرار گرفته است.