افتتاح زیپ لاین لاهیجان

افتتاح زیپ لاین لاهیجان

به گزارش «لاهیجان» ، زیپ لاین لاهیجان با طولی بیش از هزار متر از بام سبز آغاز شده و به مهمانپذیر جهانگردی حاشیه استخر ختم می شود. طبق اظهارات مسئولین شهری این زیپ لاین بزرگترین زیپ لاین قاره کهن است.

این پروژه مشترک بین شهرداری و بخش خصوصی استفاده آزمایشی خود را سپری نمود و همزمان با ولادت امام هشتم (ع) افتتاح گردید.
سعید آگشته شهردار لاهیجان  با حضور در ایستگاه مبداء زیپ لاین واقع در بام سبز این شهر، این زیپ لاین را آزمایش نمود و به ایستگاه پایانی رسید.