هیجان انگیزترین پل های دنیا

هیجان انگیزترین پل های دنیا
دانلود مقاله

در این مقاله تعدادی از ترسناک ترین و هیجان انگیزترین پل های معروف دنیا معرفی شده اند. 

هیجان انگیز ترین پل های دنیا

پل کاپیلانوCapilano  کانادا  

پل تامان نگارا Taman Negara  - مالزی

پل کریکCarrick -ایرلند شمالی

پل معلق پارک کاکوم Kakum Natl - غنا

پل تیتلیسTitlis -سوئیس

پل آسمانSkyBridge -روسیه

پل تریفت گلاسیرThrift Glacier - سوئیس