پل کارون 4 با حضور معاون اول رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

پل کارون 4 با حضور معاون اول رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

سد کارون ۴ که آبگیری شد، جاده اردل به ایذه نیز زیر آب رفت، از این رو برای جبران بسته شدن این جاده، ایجاد جاده های جایگزین و پل بزرگ کارون ۴ در دستورکار وزارت نیرو و دولت قرار گرفت. پل بزرگ کارون ۴ پس از سالها به دست توانمند مهندسان ایرانی به روی مردم گشوده شد تا در نهایت یک شهرستان دوباره از بن بست خارج شود. پل کارون ۴  به عنوان نماد صنعت پل سازی ایرانی با حضور معاون اول رییس جمهوری به بهره برداری رسید.
معاون اول رییس جمهوری، احداث پل کارون 4 بعنوان بزرگترین پل زیرقوسی کشور را مصداقی از توان خوب مهندسی کشور ذکر کرد و اظهار داشت: باید به این مهندسان و این توان مهندسی کشور افتخار کنیم چرا که سرمایه انسانی بسیار بزرگی برای کشور هستند. 
وزیر نیرو نیز گفت: این پل افتخار مهندسی کشور است و هر سازه بزرگی آسیب های جنبی نیز دارد که قرار گرفتن بخشی از محور شهرکرد به خوزستان زیر دریاچه سد و طولانی شدن راه عبور مردم شهرکرد به اهواز از آسیب های سد کارون 4 بود، که به همت وزارت نیرو جاده های جایگزین در این مسیر این آسیب را رفع کرد. 
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پل کارون 4 بزرگترین پل زیرقوسی و معلق خاورمیانه است و سازه این پل سه هزار و 875تُن وزن دارد و بر روی دریاچه سد کارون 4 احداث شده است.
وی تصریح کرد: به دلیل برخورداری از طول عرشه 378 متری، طول دهانه300 متری و ارتفاع 62 متری از سطح دریاچه سد، این پلعنوان بزرگترین پل زیر قوسی کشور را از آن خود کرده است. مرجع خبر : /http://www.irna.ir/